- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Се очекуваат поповолни состојби во преработувачката индустрија и зголемување на бројот на вработени

Се очекуваат поповолни состојби - Работник
232views

Раководителите на деловните субјекти во јануари 2020 година, во преработувачката индустрија очекуваат поповолни состојби за обемот на производство во наредните три месеци.

Според Државниот завод за статистика, оценката на деловните субјекти за економската состојба е поповолна во однос на претходниот месец, а поповолна и во однос на јануари 2019 година. Бројот на вработени се очекува да се зголеми.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јануари 2020 година изнесува 71,1 отсто од нормалното искористување.

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јануари 2020 година е зголемен за 0.4 процентни поени во однос на декември 2019 година и изнесува 22.6, а во однос на јануари 2019 година е зголемен за 2.5 процентни поени.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат недостигот на квалификувана работна сила со 25,6 отсто, недоволната странска побарувачка со 17,5 отсто, недоволната домашна побарувачка со 14,9 отсто и неизвесното економско опкружување со 12,5 отсто.