- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Слободни се 7,430 работни места, најмногу има во услужната дејност -2,944

Слободни се 7,430 работни места - Работник
312views

Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од 2019 година, стапката на слободни работни места изнесува 1.44 %.

Највисока стапка на слободни работни места има секторот З – Објекти за сместување и сервисни дејности со
храна 4.13 %, додека најмала е стапката во секторот – Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување, каде што изнесува 0.24 %.

Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места која
изнесува 1.92 %.

Југозападниот Регион има највисока стапка на слободни работни места која изнесува 3.19 %.

Најголем број слободни работни места, односно 2 944, има во петтата група на занимања – Работници во услужни дејности и продажба.