ПравдаСветот на работникот

Совети за превенција од Корона вирусот за здравствените работници

   Време за читање помалку од минута

Македонското Здружение за заштита при работа во соработка со Лекарската Комора издаде презентација за превенција и спречувања на појавата на Корона вирусот кај здравствените работниците коишто се најмногу изложени на овој вирус.

Во неа се наведени сите мерки коишто треба да ги преземат здравствените работници за да можат да се заштитат од потенцијалното заразување при контакт со веќе заразено лице.

Презентацијата можете да ја преземете тука