- Advertisement -
Економија

Според Еуростат Хрватска ќе стане земја на старци

Според Еуростат Хрватска ќе стане земја на старци-работник
319views

ЕУРОСТАТ, официјалното статистичко биро на Европскиот парламент, неодамна ги објави најновите проекции за движењето на населението во Европската унија до 2100 година. Според овие проекции, Хрватска ќе има најголем дел од постарите и работното население (оние на возраст од 15 до 64 години).

Како што укажува Еуростат во методолошката белешка, проекциите се базираат на претпоставките за стапката на наталитет, морталитетот и тенденциите на нето миграција. Според овие проекции, јасно е дека цела Европа старее брзо, а на ова се надоврзуваат и масовните миграции.

Врвот ќе достигне во 2044 година кога според овие проекции, во Хрватска ќе има 525 милиони жители.

Додека учеството на над 64 се зголеми за 20% до 31%, процентот на децата  до крајот на овој век ќе се намали од 16% до 14%, а  работоспособното население од 65% до 55%. Просечната возраст, исто така, ќе се зголеми од 43 на 48 години.