Текстилни работнички: Тоалетот е отклучен само кога доаѓа инспекција

Ниски плати, мобинг, работа во просечни услови за заштита на здравјето, недоверба во инспекторатот и во синдикалното дејствување. Текстилните работници и денеска  се со нарушени работнички права.

Според официјалните статистики, вработени во овој сектор се некаде околу 37.000 лица, од кои над 80 проценти се жени. Платата реално можеби некаде во државните институции и статистички се повисоки, но во голем дел од фирмите во источниот регион платата се движи околу минималната плата, значи 12.500 денари, пишува Локално.

Целосниот текст прочитјате го тука