- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Условот да се задржат сите вработени за државна помош мора да е пофлексибилен

Условот да се задржат - Работник
261views

Во овие вонредни околности, согласно потребите, надлежните институции носат бројни уредби за регулирање на работењето на приватниот сектор и разни економски мерки за помош на компаниите.

Разбирливо е дека при носењето на уредбите и мерките не можат однапред да се предвидат сите оперативни аспекти при нивната примена во пракса. Но, компаниите се тие што најдобро и веднаш ги нотираат таквите оперативни моменти и за нив комуницираат со Стопанската комора на Македонија. Затоа, во некои од нашите видео обраќања ќе се осврнеме на вакви укажувања и иницијативи добиени од компаниите.

Една таква иницијатива добиена од компаниите е поврзана со мерката на Владата за финансиска поддршка на компаниите за исплата на минимална плата. Имено, секоја компанија што сака да користи финансиска поддршка од Владата за исплата на минимална плата треба бројот на вработени што го имала во месецот за кој побарала ваква  финансиска поддршка да го задржи непроменет заклучно со септември 2020 година.

Компаниите прашуваат:
– Што ако во предвидениот период некој самоволно си замине од компанијата?
– Што ако некој направил сериозна повреда на работните обврски?
– Што ако компанијата има вработени на пробна работа на кои договорот им истекува во јуни, а не сака да им го продолжи договорот заради несоодветно извршување на работните задачи и   непридржување кон договорот за работа кој го склучиле со работодавецот?
– Што ако компанијата имала работници што се времено ангажирани кога аплицирала за помошта?

Затоа, апелираме до Владата да овозможи воведување на одредена флексибилност, изразена како мал процент на отстапување, за обврската компаниите да мора да го задржат бројот на вработени непроменет до септември годинава кога компанијата користи некоја од погодностите предвидени со мерките на Владата.

Извор: Стопанска комора на Македонија