СветСиндикат

Француските пожарникари штрајкуваа во текот на вчерашниот ден

Француските пожарникари штрајкуваа во текот на вчерашниот ден - Работник
172views

Противпожарните организации денеска штрајкуваат во Франција, продолжувајќи да барат подобри услови за работа и зголемено финансирање. Особено, тие бараат од владата да ги се откаже од мерките кои произлегуваат од законот за јавни услуги, кој е едногласно осуден од сите синдикални организации.

Заедничките акции, организирани од сите синдикати поврзани со ЕПСУ и кои претставуваат огромно мнозинство пожарникари во Франција, започнаа во јуни, а првично беа планирани да бидат извршени до август. Сепак, по тримесечна акција, немаше официјален одговор на нивните барања од Министерството за внатрешни работи. Синдикатите, вклучувајќи ги ЦГТ, ЦФДТ, ФО и УНСА, ги обновуваат своите напори и одржуваат национален настан во Париз.

Пожарникарите во Франција се соочуваат со се понеподнослива состојба. Има 40000 професионални пожарникари, ист број како во 2009 година, но оттогаш повиците се зголемени за 15%. Синдикатите бараат реорганизација на служби за итните случаи, вклучително и поголем број вработени, поголема плата и подобри можности за развој на кариерата. Тие, исто така, повикуваат на решавање на проблемите со здравјето и безбедноста, а особено за директивата на ЕУ за работното време и последователната судска пракса да се примени за сите пожарникари, без разлика дали имаат професионален или волонтерски статус. Конечно, тие бараат да им се признаат ризиците кои се вклучени во оваа професија.