Цените на угостителските услуги во декември биле на исто ниво како и во ноември

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во декември 2019 година, во споредба со ноември 2019 година, остана на истото ниво.

Цените на угостителските услуги – Работник

Индексот на цените на угостителските услуги во декември 2019 година, во однос на истиот месец од претходната година, остана на истото ниво.

Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари − декември 2019 година, во однос на истиот период од минатата година, е зголемен за 0.9 %, додека во однос на декември 2018 година остана на истото ниво.