- Advertisement -
Економија

Чешка со најмала, а Грција со највисока стапка на невработеност во ЕУ

Чешка со најмала, а Грција со највисока стапка на невработеност во ЕУ-Rabotnik
303views

Невработеноста во Европската унија моеметнално изнесува 7.7 % и во моментов ова е најнискиот измерен резултата досега.

Помеѓу државите членки, најмал степен на невработеност е забележано во Чешка (2,1 %), Германија (3,2%) и Холандија (3,3 %). Додека најголем степен на невработеност имаат земјите Грција (18,5 %), Шпанија (13,8 %) и Италија (10,2 %)

Ако се направи споредба со минатата година, степенот на невработеност во сите земји од ЕУ е намален, освен во Луксембург.

Извор: Вечер