- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Јуридика одржува обука за консултанти

Јурдика одржува обука за консултанти - Работник
306views

Во тек е Обука за консултанти – Програма за поддршка на претприемништво, конкурентност, и иновативноста на малите и средните претпријатија за 2019 година, каде што е присутен тимот на Јуридика. Претседателот на Јуридика проф. д-р. Лазар Јовевски со свое излагање за персоналните и интерперсоналните компетенции, односно вештини на консултантите им го доближи своето професионално искуство на сите присутни.

Преземно од фејбук страната на Јуридика

Advertisement

Advertisement