- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

455 компании од повикот за комерцијализација на иновации се во претселекција

455 компании од повикот за комерцијализација - Работник
322views

455 домашни компании од јавниот повик за комерцијализација на иновации влегуваат во фазата на прво оценување. Од овие компании, 207 се микро, 221 мали, а 27 средни. 56 проценти од компаниите се регистрирани во главниот град, додека останатите се распоредени низ 30 општини од целата земја.

Вкупниот обем на планирани инвестиции кај овие компании е над 102 милиони евра, од што 67 отсто се побарано учество на Фондот, додека 33 проценти или нешто над 33 милиони евра се сопствени средства на апликантите. Иницијално предвидениот буџет за јавниот повик е 5 милиони евра, со што аплицираниот износ го надминува над 13,5 пати, пишува Весник.

Целосниот текст можете да го прочитате тука