ЕкономијаМакедонијаСветот на работникот

DelCo вработува во повеќе градови…

DelCo вработува во повеќе градови - Работник
52views

Eдинствената специјализирана компанија за достава во Македонија има потреба од вработување кандидати за следните работни позиции:

Доставувачи на поштенски пратки – писма (линк за повеќе детали и аплицирање клик ТУКА)

Квалификации: Минимум средно образование, Одлично познавање на градот Скопје и околните места, Искуство со теренска работа, Физичка спремност, Искуство со управување на велосипед, Искуство со користење на мобилен уред.

Опис на работни задачи: Достава на поштенски пратки – писма на терен пеш, Водење на евиденција и план за доставени, превземени и вратени пратки, Активно пребарување на теренот во врска со дополнителните информации и податоци за адресите и известување за истите со пополнување на извештаи и останати потврди за извршена достава, Преглед на извештаите на дневна база, Активна поддршка на тимот во дадениот реон.

Администратор – Кочани (линк за повеќе детали и аплицирање клик ТУКА)

Квалификации: Завршено високо образование ќе се смета за предност, Солидно познавање на англиски јазик и работа со компјутери, Солидни оргaнизациски и комуникациски вештини, Познавање од реонот на Кочани, Берово, Делчево, Македонска каменица и Виница

Опис на работни задачи: Подготовка на интерни и финални извештаи, Предавање и примање на поштенските пратки, Учество во тренинг за практично оспособување и искуство, Одржување и архивирање на документација, Комуникација со вработени и активна под дршка на тимот

Се нуди: Редовна месечна плата, Полно работно време 40 часа. Пријатнa работна атмосфера, Кариера во брзорастечка интернационална компанија, Службен мобилен телефон.

Доставувачи – Охрид (линк за повеќе детали и аплицирање клик ТУКА)

Квалификации: Минимум средно образование, Солидно познавање на градот и околните места, Одлично познавање на реон Охрид, Искуство со теренска работа.

Опис на работни задачи: Достава на правни пратки на терен, Активно пребарување на теренот во врска со дополнителните информации и податоци за адресите и известување за истите со пополнување на извештаи и останати потврди за извршена достава, Преглед на извештаите на дневна база, Активна поддршка на тимот во дадениот реон.

Администратор – Струмица (линк за повеќе детали и аплицирање клик ТУКА)

Квалификации: Завршено високо образование ќе има предност, Солидно познавање на англиски јазик и работа со компјутери, Солидни оргaнизациски и комуникациски вештини.

Опис на работни задачи: Подготовка на интерни и финални извештаи, Предавање и примање на поштенските пратки, писма и пакети, Учество во тренинг за практично оспособување и искуство, Одржување и архивирање на документација, Комуникација со вработени и активна поддршка на тимот

Се нуди: Редовна месечна плата, Полно работно време 40 часа, Пријатнa работна атмосфера, Кариера во брзорастечка интернационална компанија.

Возач со Ц категорија (линк за повеќе детали и аплицирање клик ТУКА)

Квалификации: Минимум средно образование, Претходно работно искуство на иста или слична позиција, Возачка дозвола Ц категорија повеќе од две години, Познавање од управување со мобилен уред, Познавање од територијата на Република Македонија.

Опис на работни задачи: Достава и превземање на роба на територијата на Република Македонија, Одговорнорност за навремена и точна достава на робата до крајната цел, Одговорност за товарената и вратената роба во возилото, Одговорност за протокот на документација (фактури, повратници и сл.), Грижа за техничката и хигиенската исправност на возилото, Флексибилно работно време

Се нуди: Редовна месечна плата, Пријатнa работна атмосфера и Кариера во брзорастечка интернационална компанија.