СветСиндикат

Eurofound објави студија за квалитетот на животот во земјите кандидати за ЕУ

Eurofound објави студија за квалитетот на животот во земјите кандидати за ЕУ-работник
114views

Eurofound неодамна објави студија под наслов „Квалитет на животот – живот и општество во земјите-кандидатки за ЕУ“, како резултат на Анкетата за квалитет на земјите кандидатки на Европската Унија.

Студијата дава преглед на квалитетот на животот, квалитетот на јавните услуги и општеството во Западен Балкан и Турција.

Податоците покажуваат дека нивото на задоволство од животот во Србија беше на слично ниво во 2016 година како во 2011 година. Ова ниво е пониско од просекот на ЕУ28, но на повисоко ниво од другите земји во регионот. Сепак, и покрај релативно високото ниво на задоволство од животот, податоците укажуваат на исклучително ниско ниво на оптимизам за иднината – најниско во однос на другите земји-кандидатки за ЕУ. Покрај тоа, еден од најголемите предизвици во Србија е слабото помирување на семејниот и деловниот живот.