- Advertisement -

archiveадминситрација

ЕкономијаМакедонија

Комисијата за заштита на конкуренција вработува…

Агенцијата за администрација објави оглас за вработување на 5 државни службеници во Комисијата за заштита на конкуренцијата. Се бараат раководители,...