archiveбаланс меѓу приватен живот и работа

СветСиндикат

„Треба да работиме да живееме, а не да живееме да работиме“

Балансирањето меѓу приватниот живот и работата не е проблем на индивидуален менаџмент, туку е социјална политика, како што неодамна синдикатите...