archiveбањски

ЕкономијаМакедонија

Корона вирусот се заканува да стави клуч на бањскиот туризам во земјава

Владата мора да даде финансиска поддршка во спротивно се доведува во прашање нејзиниот опстанок и судбината на 250-те вработени, изјави сопственикот...