Детска миграција – Голготата на децата кои патуваат сами во потрага по подобар живот

Овие деца се квалификувани според многу термини: бегалци, баратели на азил, деца-мигранти. Некои го започнуваат ова патување сами, а други,

Прочитај повеќе