archiveвселена

Наука

Каде почнува вселената?

Доколку прашате некого каде се наоѓа вселената, веројатно ќе ви покаже кон небото. Но, никој не знае каде почнува она...