Геодетските експерти од Европа во Скопје: Mодерни техники и технологии за унапредување на дејноста

Комората на трговци поединци кои вршат геодетска дејност и трговски друштва за геодетски работи е домаќин на меѓународен настан, Генералното

Прочитај повеќе