Мерки за геодетските компании да ги намалат штетите

Малите и средни претпријатија до 50 вработени, во чии рамки спаѓаат и геодетските компании, кои се главно семејни по стуктура,

Прочитај повеќе