МФ: Поголема финансиска писменост – подобри финансиски одлуки и економски развој

Подобрувањето на финансиската едукација е од големо значење за економскиот развој на една земја, бидејќи колку финансиски пописмено е населението

Прочитај повеќе