Продолжен рокот за доставување годишни сметки до Централниот регистар до 25 март

Централиот регистар го продолжи рокот за достаување годишна сметка  до 25 март 2021 година. Согласно барањата пристигнати до Централнците за

Прочитај повеќе