Невладини организации, граѓански иницијативи, академски и научни институции бараат јавна расправа за предлог-измените на Законот за урбанистичко планирање

Триесет и пет невладини организации, граѓански иницијативи, академски и научни институции доставија заедничко Барање до Министерството за транспорт и врски

Прочитај повеќе