Зошто е важно да се прегрнуваат децата?

Докажано е дека децата кои не биле прегрнувани имаат когнитивни и развојни проблеми. Кај истите деца е детектирано намалено лачење

Прочитај повеќе