Македонско – Германско стопанско здружение ќе презентира анкета за деловната клима

Македонско-германското стопанско здружение и Делегацијата на германското стопанство денеска ќе ги презентираат резултатите од анкетата спроведена меѓу компаниите за оценка

Прочитај повеќе