„Денови на кариера” на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје

 По повод 74 години постоење на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје денеска се организираат „Денови на кариера”, поддржани

Прочитај повеќе