Начин како да се подобри развојот на интелигенција кај Вашето дете

Интелектуалниот развој на детето трае до дванаесеттата година и поминува низ различни фази. Развојот на сензорните и моторните способности завршува

Прочитај повеќе