archiveдигитализација

Правда

Манчевски: Регистарот на население содржи унифицирани податоци за нашите граѓани

Министерството за информатичко општество и администација, вчера го пушти во употреба Централниот регистар на население. Регистарот на население овозможува собирање...
1 2
Page 1 of 2