Алиу: промовирана дигитална платформа за обука и професионален развој на наставници од средните стручни училишта

Унапредувањето на средното стручно образование е директно поврзано со обезбедувањето компетентни наставници, кои континуирано ќе се надоградуваат. Затоа е направена

Прочитај повеќе