Зошто е важно да се прегрнуваат децата?

Докажано е дека децата кои не биле прегрнувани имаат когнитивни и развојни проблеми. Кај истите деца е детектирано намалено лачење

Прочитај повеќе

Јаките и ефикасни институции се клуч за силна економија и држава

Бизнисот има потреба од доверба во институциите, сигурност и правен континуитет за да може да даде најдобри ефекти кои ќе

Прочитај повеќе