Откажување на договорот за вработување без отказен рок

Откажување на договорот за вработување без отказен рок Работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за вработување без

Прочитај повеќе

Рубрика за трудово право: Договор за вработување на определено време и трансформација на неопределно време

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Договор за вработување на определено време и трансформација на неопределно време Договорите за

Прочитај повеќе