„Погршено е да се смета дека Договорот за вработување не може да подлежи на измени“

Договорот за вработување претставува единствен начин на кој се заснова работниот однос помеѓу работодавачот и работникот. Неговата форма е пишана,

Прочитај повеќе

„Работодавачот по ниеден основ не може да ве условува да останете на работното место одреден временски период“

Бобан Илијевски Со оглед на тоа дека има случаи каде што работодавачите ги обврзуваат работниците да останат неколку години во

Прочитај повеќе

Откажување на договорот за вработување без отказен рок

Откажување на договорот за вработување без отказен рок Работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за вработување без

Прочитај повеќе

Рубрика за трудово право: Договор за вработување на определено време и трансформација на неопределно време

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Договор за вработување на определено време и трансформација на неопределно време Договорите за

Прочитај повеќе