Домашни фирми дел од дигитална платформа за вмрежување со глобални синџири за набавка

 Дирекцијата за Технолошко индустриски развојни зони  (ТИРЗ) и  Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ) со експертска и финансиска помош ќе им помагаат

Прочитај повеќе