Поврат на персоналниот данок на доход на сите нововработени млади под 30 години

Во програмата за работа на мандатарот Димитар Ковачевски фокусот е ставен на младите и намалување на младинската невработеност, а една

Прочитај повеќе

Плаќањето на данок за доход до 2022 година ќе се врши по стапка од 10 %

Според Законот за изменување на законот за данокот на личен доход (Службен весник на РСМ бр.275 од 27.12.2019 година) пресметката

Прочитај повеќе

Иплатувачите на доход да извршат реализација на ЕППД прсметките

Управата за јавни приходи апелира до сите исплатувачи на доход кои заклучно со 31.12.2019 година не извршиле реализација на налозите

Прочитај повеќе

Од први јануари личниот доход се оданочува со една стапка од 10 отсто

Од први јануари ќе се применуваат измените на Законот за данок на личен доход со кои се става во мирување

Прочитај повеќе