Како „Електрани“ станаа седми државен должник?

Најновата листа на државни должници, која се однесува на периодот заклучно со март годинава, можеби и не би се разликувала

Прочитај повеќе