ДЗР со неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај на Агенцијата за вработување

Изразивме неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики,

Прочитај повеќе

Фондот за пензиско се соочува со недостаток на лекари во Комисијата за оцена на работна способност

Државниот завод за ревизија во годишниот извештај констатира низа слабости во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување Државниот завод за

Прочитај повеќе

ДЗР: Обезбедување вработување и вештини согласно пазарот на труд и намалување на одлив на кадар, главен предизвик за Владата

 Државниот завод за ревизија изврши ревизија на успешност на тема „Владино планирање – Ефективност на владини мерки за справување со ризиците на

Прочитај повеќе