Живко Груевски: Време за акција и дела, а не за празни зборови и флоскули

„Граѓаните од подогражденскиот регион сакаат и бараат подобра инфраструктура, заштита и подобрување на животната средина, креирање услови за спорт, еко-туризмот,

Прочитај повеќе