Задругите станаа акционерски друштва, за нови членови бараат по 1.000 евра

Земјоделците немаат доверба во земјоделските задруги.Клучниот проблем кај задругите е тоа што тие се затворени. Членовите ги гледаат задругите како

Прочитај повеќе

Земјоделците многу ретко се здружуваат во задруги

Во Македонија се оформени само четириесетина земјоделски задруги, иако имаме огромен број индивидуални земјоделци. Законот за формирање на задругите одамна

Прочитај повеќе