archiveзадруги

ЕкономијаМакедонијаПравда

Задругите станаа акционерски друштва, за нови членови бараат по 1.000 евра

Земјоделците немаат доверба во земјоделските задруги.Клучниот проблем кај задругите е тоа што тие се затворени. Членовите ги гледаат задругите како...