archiveзаконски утврдена плата

ЕкономијаМакедонијаСиндикат

Македонија на дното на Европа според законски утврдената минимална плата

КСС излезе со информации од Еуростат каде на сликовен приказ се претставени законски утврдените плати на државите на Европската Унија....