Македонија на дното на Европа според законски утврдената минимална плата

КСС излезе со информации од Еуростат каде на сликовен приказ се претставени законски утврдените плати на државите на Европската Унија.

Прочитај повеќе