Кучињата лаат – караванот си врви, или чист “оксиморон”

„Не можеме да ги решиме нашите проблеми со истото размислување како кога ги создадовме“ Алберт Ајнштајн „Ќе разгледаме неколку модели

Прочитај повеќе