Заев најави нов предлог: нема пресметување затезни камати во недоглед

Покрај законското решение во Законот за облигациони односи со кое износот на каматите за задоцнетите побарувања да не го надминува

Прочитај повеќе