Работодавачот мора да обезбеди здравствени прегледи за вработените најмалку на секои 24 месеци

Здравствени прегледи за вработените Сите сме свесни дека здравјето е најважно од се. Токму затоа од голема важност е работодавачите

Прочитај повеќе