Македонскиот земјоделско-прехранбен систем има потреба од дополнителни реформи за да биде конкурентен и отпорен на сите предизвици

Неопходни се нови политики, правила и моделшто ќе овозможат одржлив развој на македонското земјоделство и прехранбена индустрија.Новиот систем треба да

Прочитај повеќе