Повик за финансиска поддршка на нови лозови и овошни насади и ароматични растенија

Сите земјоделски стопанства кои од први септември 2020 година до 31 март 2021 подигнале нови повеќегодишни лозови и овошни насади

Прочитај повеќе