Медиумите не го прекршиле Изборниот законик при известувањето во првиот изборен круг

Не се констатирани прекршувања на одредбите од Изборниот законик од страна на радиодифузерите во тек на известувањето во првиот круг

Прочитај повеќе