СТО го препозна остварениот прогрес, Македонија е на вистинскиот пат за отворена трговија и економски раст

Светската трговска организација (СТО) го препознава прогресот кој го направи Република Северна Македонија на патот кон светската трговска интеграција, а

Прочитај повеќе