archiveиндикатор

ЕкономијаМакедонија

Во преработувачката индустрија има повеќе нарачки и вработени

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јуни 2019 година е зголемен за...