archiveинституции

ЕкономијаМакедонија

Промовиран порталот за е-услуги. Граѓаните на едно место имаат пристап до 127 електронски услуги

Претседателот на Владата на Репубика Северна Македонија Зоран Заев и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, го промовираа...
1 2 3 4
Page 1 of 4