Испратнина во случај на откажување на договорот за вработување поради технолошки вишок

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Испратнина Многу често поставувано прашање во случај на откаување на договорот за вработување

Прочитај повеќе

Левица бара зголемување на испратнината на работниците за дополнителна нето плата!

Фејсбук статус на Трудовиот сектор на Левица: Во капиталистичкото општество, за жал, често се случува работниците да останат без своите

Прочитај повеќе