Италија изгубила 1 милијарда евра за 5 години поради руското ембарго

Поради руското ембарго наметнато како одговор на европските санкции поради кризата во Украина, извозот на италијански прехранбени производи забележа загуба

Прочитај повеќе