МОН: Новите кабинети по природни науки ја модернизираа наставата во основните училишта, инвестираме во конкурентен образовен систем

Министерството за образование и наука продолжува со опремување на училиштата и активно инвестирање во образованието со цел подигнување на квалитетот

Прочитај повеќе